CHỨNG CHỈ, KHÁCH HÀNG & THIẾT BỊ

Bạn có thể tìm hiểu tất cả các chứng nhận, chứng chỉ của các nhà máy tại đây hoặc liên hệ với chúng tôi để có thêm thông tin. Ngoài ra, bạn có thể xem hồ sơ khách hàng cũng như hình ảnh nhà máy của chúng tôi.

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

{

Các chứng chỉ và những tuân thủ trách nhiệm xã hội của nhà máy là một phần không thể tách rời của các nhà máy nói chung và công ty của chúng tôi nói riêng. Chúng tôi có đầy đủ các chứng chỉ để có thể đáp ứng được yêu cầu của nhà mua hàng trong nước cũng như cho thị trường xuất khẩu.

CHỨNG CHỈ & TUẦN THỦ

THIẾT BỊ, DÂY CHUYỀN SÀN XUẤT & NHÀ MÁY