Bình Dương Today

January 22, 2021

Tại các chốt kiểm soát dịch bệnh giáp ranh với các địa phương, ông Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, đã nắm bắt tình hình công tác và việc ăn uống, nghỉ ngơi của lực lượng tại các chốt. Ông cũng chỉ đạo các địa phương tạo điều kiện tốt nhất cho các chốt kiểm soát, sửa chữa kịp thời các vật tư tại chốt để lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh hoàn thành tốt nhiệm vụ.

To read further, please visit the site https://bit.ly/3zBkHr5