Cuộc Khủng Hoảng Ô Nhiễm Nhựa Trên Thế Giới

08 Th8 2021 | plastic bags

“Ô nhiễm nhựa” đã trở thành một trong những vấn đề môi trường cấp bách nhất, khi việc sản xuất các sản phẩm nhựa dùng một lần ngày càng gia tăng nhanh chóng đã lấn át khả năng của thế giới để đối phó với chúng. Ô nhiễm nhựa dễ thấy nhất ở các quốc gia châu Á và châu Phi đang phát triển, nơi các hệ thống thu gom rác thường không hiệu quả hoặc không tồn tại.

Đọc thêm thông tin tại link liên kết https://on.natgeo.com/3CvUTyU