Cập Nhật Bao Bì Việt Nam

25 Th7 2021

Thị trường bao bì giấy Việt Nam dự kiến ​​sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR là 4,7% trong giai đoạn dự báo 2020-2025. Việt Nam sẽ khuyến khích phát triển thị trường phân khúc bao bì giấy và với các vớicác ngành như chăm sóc cá nhân, chăm sóc sức khỏe, chăm sóc gia đình, bán lẻ và các ngành khác

Có thểm tham khảo thêm thông tin tại link liên kết https://bit.ly/3zBiH23